You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

zajęcia kreatywne/twórcze

Zajęcia wynalazczości to spotkania, podczas których pobudzamy kreatywność, samodzielność, otwartość ora aktywność nastawioną na działanie. Uczestnicy dzięki warsztatowi myślenia twórczego stopniowo poznają ideę wynalazczości, ćwiczą twórcze metody rozwiązywania problemów, pracują nad sumiennością i starannością podczas wykonywania bardzo różnorodnych czynności manualnych.
Na zajęciach skupimy się na stymulowaniu życiowej zaradności, która w efekcie doprowadzi do wytworów odpowiadających na zapotrzebowanie człowieka XXI wieku, czyli do tej pory jeszcze nieodkrytych wynalazków. 

Cena: 80 zł

zajęcia kreatywne/twórcze