You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Publiczny Punkt Przedszkolny „Jacek i Agatka”

Najważniejsze informacje o Publicznym punkcie przedszkolnym „Jacek i Agatka”

  1. Placówka oświatowa posiada wpis do ewidencji szkół i placówek publicznych (nr decyzji: 3/2018 z dnia 02.01.2018 r.)
  2. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:00
  3. Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat (istnieje możliwość zapisania dzieci młodszych – w wieku 2,5 lat)
  4. Atrakcyjne położenie w pobliżu centrum miasta - w Szkole Podstawowej nr 74
  5. Wykwalifikowana i kreatywna kadra
  6. Bezpłatna opieka logopedy
  7. Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i rytmiki
  8. Nasz program dydaktyczno –wychowawczy jest zgodny z podstawą programową, stwarza możliwości kreatywnego działania dla nauczycieli i jest dostosowany do możliwości dzieci
  9. Sala zaopatrzona jest w odpowiedni, certyfikowany sprzęt oraz w różnorodne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej edukacji przedszkolnej, a także do prowadzenia zajęć dodatkowych.
  10. Organ prowadzący: Fundacja Edukacja dla Przyszłości

 

Co nas wyróżnia?

Tworzymy warunki do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. Punkt przedszkolny „Jacek i Agatka” istnieje po to, by zapewnić swoim wychowankom wszechstronny rozwój psychofizyczny, dobry start na drodze dalszej edukacji, samodzielność i zdobycie umiejętności dobrego funkcjonowania wśród rówieśników. Punkt przedszkolny jest otwarty na potrzeby dzieci i rodziców.  Koncepcję edukacji osadziliśmy na głęboko rozumianym dialogu rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego.

 

Kontakt

Publiczny Punkt Przedszkolny „Jacek i Agatka”
ul. Kleczkowska 2, 50-227 Wrocław
Czynne: 08:00 -13:00
Tel. 508 289 291

Kontakt do koordynatora
Katarzyna Paikert
e-mail: : k.paikert@fundacjaedukacja.pl
tel. 501 981 316