You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

NODN - O nas


 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edukacja dla Przyszłości został powołany przez fundację „Edukacja dla Przyszłości”. Jest placówką działającą na podstawie akredytacji udzielonej przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia.

Celem ośrodka jest doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, pielęgnowanie dobrostanu psychofizycznego, budowanie relacji sprzyjających tworzeniu klimatu do wymiany doświadczeń, wspólnego uczenia się oraz do samorozwoju.

Nasza oferta szkoleniowa to efekt uważnej obserwacji, wiedzy i doświadczenia. Lata pracy z nauczycielami, znajomość różnorodnych problemów, z którymi zmierzają się placówki  oświatowe oraz realia polskiej oświaty pozwoliły nam na stworzenie unikatowych na rynku polskim szkoleń.

Nasz zespół to nauczyciele pracujący na co dzień w placówkach oświatowych, psycholodzy, terapeuci, edukatorzy, eksperci, prawnicy, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją, pragną dzielić się z innymi.