You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Wypowiedzenie umowy po 1 kwietnia

Szanowni Państwo,

przypominamy treść § 5. Regulaminu dodatkowych zajęć edukacyjno - sportowych organizowanych w placówkach oświatowych  ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

  1. Organizator i Użytkownik może wypowiedzieć umowę z zachowaniem pełnych dwóch miesięcy okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się zawsze w ostatnim dniu miesiąca.

Umowy na udział dziecka w zajęciach dodatkowych zostały zawarte na czas określony i kończą się datą 30 czerwca 2021 roku.  Tym samym, na chwilę obecną nie można zrezygnować z zajęć, ponieważ okres wypowiedzenia przekracza datę zakończenia umowy świadczenia usług.

 

Pełna treść regulaminu https://fundacjaedukacja.pl/strona/regulamin,23

Zespół EDP

  • 20.04.2021
Wypowiedzenie umowy po 1 kwietnia