You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

PAŹDZIERNIK - uruchomienie zajęć dodatkowych

Wielkimi krokami zbliża się ten dzień w którym wznowimy zajęcia dodatkowe!!!

Poniżej umieszczamy garść informacji  w jaki sposób będą organizowane zajęcia dodatkowe w trakcie trwania epidemii koronawirusa i po jej zakończeniu. Zasady te będą obowiązywały do odwołania.

Jakie zasady obowiązują przy organizacji zajęć dodatkowych w związku z koronawirusem

Trwająca epidemia koronawirusa wymaga od nas wprowadzenia dodatkowych środków zapobiegawczych. Może to wprowadzać pewne niedogodności  – ale jest to warunek wznowienia zajęć oraz powrotu do „normalności”. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, przedstawiamy  regulacje sanitarne i prosimy o ich przestrzeganie:

  • Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe zostaną zobligowane do stosowanie niezbędnego sprzętu ochronnego (maski/przyłbicy bądź rękawiczek ochronnych) ,
  • Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć będzie dokładnie dezynfekowany,
  • Zajęcia odbywać się będą w miejscach/salach wskazanych przez przedstawiciela placówki,
  • prosimy o nie posyłanie do placówki oraz na zajęcia dodatkowe dzieci, jeżeli występują u nich jakiekolwiek objawy przeziębienia/grypy,

Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe podlegały będą procedurom obowiązującym w danej placówce.

Podstawowe założenia przy organizacji zajęć dodatkowych w związku z koronawirusem

  • Szczegółowe przestrzeganie ustalonej liczebności grup,
  • Dzieci do grup dobierane są na podstawie kolejności zgłoszeń i ich wieku,
  • Podział na grupy dokonywany jest przez przedstawiciela placówki,
  • Dzieci zakwalifikowane do danej grupy zajęć dodatkowych stanowią grupę mieszaną dzieci uczęszczających do  placówki oświatowej w której realizowane są zajęcia,
  • Harmonogram zajęć dodatkowych przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości dyrektor placówki.

 

 

  • 08.09.2020
PAŹDZIERNIK - uruchomienie zajęć dodatkowych