You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Przypomnienie o płatnościach

Szanowni rodzice,
przypominami, że zgodnie z Regulaminem § 4. punkt 2. "Wynagrodzenie ujęte w § 4 ust. 1 Regulaminu za Zajęcia dodatkowe Użytkownik zobowiązany jest uiszczać miesięcznie:

           a) z góry do 10 dnia każdego miesiąca w przypadku korzystania z Zajęć w przedszkolach.
           b) z dołu do 10 tego dnia kolejnego miesiąca w przypadku korzystania z Zajęć w szkole

Brak terminowej płatności skutkować będzie naliczaniem odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie oraz niedopuszczeniem Uczestnika do udziału w Zajęciach do momentu uregulowania płatności."

  • 28.12.2022
Przypomnienie o płatnościach