You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

„Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.

Nazwa programu:

„Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty
i wychowania”.

Podstawa prawna:

Art. 90x ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730).

Fundacja Edukacja dla Przyszłości informuje, że znalazła się na liście podmiotów które zawrą Umowę, która określa przeznaczenie dotacji celowej przyznanej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia pn. „Zakup wyposażenia diagnostyczno-dydaktycznego” zwanej dalej „Wyposażeniem”, o którym mowa w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. o ustanowieniu programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.

Wysokość dotacji celowej ustala się na kwotę 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 100% całkowitej wartości kosztorysowej Wyposażenia.

40 mln zł na rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania – wyniki konkursu - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

  • 09.12.2022
„Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.