You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Logorytmika

Logorytmika to metoda wspierająca zajęcia logopedyczne, łączy w sobie terapię logopedyczną i rytmikę. Głównym celem i ideą zajęć jest korygowanie wad mowy i słuchu oraz usprawnianie ruchowe i słuchowe, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy. To rytm, tempo, dynamika, melodia, barwa dźwięku.

Zajęcia logorytmiczne wpływają na:

  • usprawnianie toru oddechowego,
  • usprawnianie narządów mowy,
  • kształtowanie prawidłowej fonacji i słuchu fonematycznego,
  • kształtowanie pamięci muzycznej, a także poczucia rytmu i tempa,
  • kształtowanie szybkiej reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe,
  • usprawnianie motoryki dużej,
  • rozwój społeczny.

Zajęcia dla dzieci polegają na zabawach ruchowych ze śpiewem czy z akompaniamentem, zabawach z zakresu techniki ruchu czy uwrażliwiających na różne elementy muzyki. To specyficzne połączenie daje w efekcie możliwość terapeutycznego wpływania na wiele obszarów rozwojowych dziecka. Ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka. Towarzyszy małemu człowiekowi podczas zabaw, często jest wyznacznikiem jego rozwoju i katalizatorem tego procesu. Ruch przy muzyce wpływa korzystnie nie tylko na rozwijanie dyspozycji muzycznych, ale także na rozwój ogólny dziecka.

Cena: 70 zł

Logorytmika