You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Umuzykalniające + sportowe ogólnorozwojowe PAKIET

Zajęcia mają na celu rozwój kulturalny dzieci poprzez ruch, śpiew oraz własną inwencję. Dzieci na zajęciach uczą się piosenek, grają na instrumentach muzycznych, uczą się prostych układów tanecznych oraz poznają podstawowe elementy muzyki.
Zajęcia charakteryzują się dynamiką zmian form ruchowych, bazując na zabawach rytmiczno – ruchowych, elementach lekkoatletyki, dostosowanych do wieku uczestników i temperamentu dzieci, z wykorzystaniem wielorakich narzędzi sportowych i animacyjnych. Udział w zajęciach umożliwia kształtowanie prawidłowej postawy przez zabawę, zwiększanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, kształtowanie zręczności i refleksu w tym rozwijanie naturalnych czynności ruchowych (np. skoki, biegi, przeskoki, rzuty itp.)

Cena: 104 zł

Umuzykalniające + sportowe ogólnorozwojowe PAKIET