You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Zajęcia sportowe - ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe charakteryzują się dużą dynamiką zmian form ruchowych, bazując na podstawowych ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach rytmiczno – ruchowych, elementach lekkoatletyki, dostosowanych do wieku uczestników i temperamentu dzieci, z wykorzystaniem wielorakich narzędzi sportowych i animacyjnych. Udział w zajęciach umożliwia kształtowanie prawidłowej postawy przez zabawę, zwiększanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, kształtowanie zręczności i refleksu w tym rozwijanie naturalnych czynności ruchowych (np. skoki, biegi, przeskoki, rzuty itp.)

Cena: 70 zł

Zajęcia sportowe - ogólnorozwojowe